Yazarlar

Genç girişimcilere sağlanan vergi ve sgk (bağkur) prim desteği hakkında Soru ve Cevaplar

Genç girişimcilere sağlanan vergi ve sgk (bağkur) prim desteği hakkında Soru ve Cevaplar

Değerli Okurlar

Geçen haftaki yazımızdan sonra, konu ile ilgili olarak sizden gelen soruları bu hafta cevaplamaya çalışacağız.

Soru : Başka bir işte ücretli olarak çalışıyorum işten ayrılmadan ve yanımda eleman çalıştırarak işyeri açmayı düşünüyorum  vergi teşvikinden yararlanabilir miyim ?

Cevap : İşin sevk ve idaresinin elinizde tutulması ve mevzuatta yer alan diğer şartların sağlanması koşuluyla, başka bir iş yerinde ücretli olarak çalışmanız ve yanınızda yardımcı eleman çalıştırmak genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanılmasına engel teşkil  etmemektedir.

Soru :  Türkiye’de  ikamet  eden  yabancı  uyruklu  kişiyim. Ticari faaliyetten dolayı genç girişimciler için sağlanan kazanç istisnasından yararlanma hakkım var mıdır?

Cevap: Türkiye’de ikametgâhınızın bulunması veya gelirin elde edildiği takvim yılı içerisinde altı aydan fazla süreyle Türkiye’de bulunmanız halinde tam mükellefiyet esasına göre vergilendirilmeniz gerekmekte olup, önceki yazımızda belirtilen şartları da taşımanız kaydıyla söz konusu istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Soru: İstisna tutarı olan 75.000 Türk Lirasının altında kazancım olduğunda, kalan tutar sonraki yıla devreder mi?

Cevap: İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75.000 Türk lirası olarak uygulanacak olup bir vergilendirme döneminde istisna tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilemeyecektir.

Soru : Ticari faaliyete  01/10/ 2019 tarihinde başlamayı düşünüyorum bu durumda üç dönem yararlanma hakkım 01/10/ 2022 tarihinde mi doluyor? Detaylı açıklama yapabilir misiniz?

Cevap: Takvim yılı içerisinde işe başlanılması veya işin terk edilmesi durumlarında; işe başlama tarihinden yılsonuna kadar olan kıst dönem bir vergilendirme dönemi, takvim yılı başından işin terk edildiği tarihe kadar olan kıst dönem ise bir vergilendirme dönemi sayılacak olup bu dönemler için istisnadan tam olarak yararlanılacaktır.

Sorunuzdaki işe başlama tarihine göre

(01/10/2019 – 31/12/2019)   1.dönem

(01/01/2020 – 31/12/2020)  2.dönem

(01/01/2021 –31/12/2021)  3.dönem

Olarak istisnadan yararlanabilirsiniz.

Soru : Serbest meslek faaliyetimden dolayı istisnadan yararlanmaya devam ederken, daha sonra ek olarak ticari faaliyete başladığımda yeniden üç dönem vergi teşviki  olur mu yada süre uzar mı?

Cevap: İstisna, her durumda ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefiyetinin tesis olunduğu dönemden başlamak üzere üç vergilendirme dönemi ile sınırlı olup önceki faaliyetine devam ederken yeni bir faaliyete başlanılması istisna süresini uzatmayacaktır.

Soru : Teşvikten faydalanan ve faydalanmayan arasında ödenecek vergi farkı çok fazla mıdır? Hesaplama için örnek verir misiniz?

Cevap:

2019 yılı gelir vergisi tarifesine göre hesaplama yapalım.

29 yaş altı vergi istisnasından faydalanmayan A İşletmesi,

1 yıl boyunca toplamda 150.000 TL’lik gelir elde etmiş olsun. Yine aynı yıl içerisinde 50.000 TL’lik İşletme gideri olduğunu varsayalım.

150.000 – 50.000 = 100.000 TL

Kalan 100.000 TL tutar A İşletmesinin üzerinden gelir vergisi ödeyeceği matrahı oluşturur. Bu matraha göre ödeyeceği gelir vergisi tutarı 23.460,00 TL’dir.

29 yaş altı vergi istisnasından faydalanan B İşletmesi ise,

1 yıl boyunca toplamda 150.000 TL’lik gelir elde etmiş olsun. Yine aynı yıl içerisinde 50.000 TL’lik İşletme gideri var.

150.000 – 50.000 = 100.000 TL

Kalan 100.000 TL tutar B İşletmesinin gelir vergisi matrahıdır.

B İşletmesinin elde ettiği kardan 75.000 TL tutarında indirim yapılıyor.

100.000 TL – 75.000 TL = 25.000 TL

İndirimden sonra gelir vergisi matrahı 25.000 TL’dir. Gelir vergisi tutarı 4.100,00 TL’dir.

Bu durumda istisnadan faydalanmayan A işletmesi istisnadan faydalanan B işletmesine göre 19.360 TL daha fazla vergi ödemiş oluyor.  (23.460 – 4.100 = 19.360)

Soru: Üç arkadaş şahıs ortaklığı olarak kafe açmayı planlıyoruz. Ancak bir arkadaşımızın yaşı 29’dan büyük bu durumda teşvikten yararlanabilir miyiz?

Cevap: Bir örnekle sorunuza cevap vermeye çalışalım.

Bay (A), Bay (B) ve Bay (C), 17/08/2019 tarihinde adi ortaklık şeklinde kafe restoran işletmeciliği faaliyetine başlamış olup, faaliyete başlanıldığı tarihte Bay (A) 27, Bay (B) 29, Bay (C) ise 32 yaşındadır.

Buna göre; Bay (C), 29 yaş şartını ihlal ettiğinden ortakların hiçbiri istisnadan faydalanamayacaktır.

Soru: Üç dönem içinde işyerimi kapatıp daha sonra tekrar açtığımda kalan süreler için teşvikten yararlanabilir miyim?

Cevap: Yeniden işe başladığınız faaliyetiniz için, ilk defa işe başlama şartının ihlal edilmesi nedeniyle, izleyen yıllar için söz konusu teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Soru ve görüşleriniz için: murat@murattasdelen.net

Murat Taşdelen
Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu